Søg i denne blog

Indlæser...

Min blogliste

Leveret af Blogger.

Mangler du revisor?

Som flere og flere vælger at blive selvstændige eller købe eksisterende virksomheder, stiger efterspørgslen på regnskabskyndige der kan rådgive og hjælpe med den daglige administration. De fleste vælger at starte virksomheden op med deres egen erfaring eller hjælp fra gode kontakter, men på et eller andet tidspunkt står man i en situation hvor det er nødvendigt med hjælp og sparring fra 3. mand som ikke er en nær ven eller familie.

Google. Denne metoder giver en masse hits på forskellige revisorer rundt omkring i landet, men det de fleste søger efter, at finde en rimelig pris på den opgave de skal have udført. Det kan være regnskab, hjælp til bogføring, hjælp med indberetning af selvangivelsen mv. For de fleste er det alt for uoverskueligt at tage telefonen og ringe rundt til de forskellige kontorer og få tilbud på diverse opgaver og det er her Agera.dk kommer ind i billedet. Agera.dk er en side hvor forskellige firmaer tilmelder sig for at give tilbud på forskellige kunders opgaver. Som kunde har man mulighed for at indsende den opgave man ønsker udført og derefter vil man få et uforpligtende tilbud indenfor 48 timer fra optil 3 forskellige lokale firmaer. Når tilbuddene er modtaget kan man selv vælge hvilket tilbud man føler passer bedst til den opgave man har stillet. Ofte fører den ene opgave til tæt fremtidigt arbejde med den pågældende revisor.

Denne 3. mand kunne være i form af en revisor. Revisoren står ofte med et kendskab til netop den branche man befinder sig i, og kan være behjælpelig med rådgivning i de fleste situationer. Revisoren har tavshedspligt og dette har sine fordele når man holder sine kort tæt ind til kroppen så andre ikke når at ”stjæle” den idé man går i fifler med. Når man skal ud og finde sin revisor er der flere måder at gøre dette på. Nogle slår op i telefonbogen, på krak eller tager en simpel søgning på

Når du ønsker at få et tilbud på en opgave, foregår det nemt via http://www.agera.dk/revisor/ hvor man indtaster en formular der spørger om nogle simple spørgsmål:
·         Skal udføres for:
o   Privat 
o   Erhverv
o   Offentlig institution
·         Ønsket service:
o   Lønservice
o   Regnskab
o   Bogføring mv.
Derefter spørges der efter en opgave beskrivelse, hvor man kort beskriver hvad opgaven går ud på, evt. antal bilag hvis det drejer sig om bogføring eller antal medarbejdere hvis det er lønservice. Og sidst men ikke mindst dit navn og firmanavn, adresse mv. Til sidst skal man godkende Ageras betingelser og klikke på ”Indhent tilbud”. Nu er det bare at læne sig tilbage og vente på at der kommer nogle tilbud man kan læse igennem og sortere fra eller acceptere.
Fordelene ved Agera?
Fordelene ved at anvende Agera som samarbejdspartner når man skal finde en revisor til et fremtidigt samarbejde er:
·         Der er penge at spare i denne krisetid, fordi revisorerne godt ved de er i skarp konkurrence med andre og derfor vil give den bedste rådgivning til den bedste pris.
·         Du sparer din tid på at ringe rundt eller besøge diverse revisionskontorer, da man hos Agera lader revisorerne komme til dig og ikke omvendt.
·         Sidst med ikke mindst at servicen hos Agera gratis og helt uforpligtende. Dvs. du behøver ikke tage imod de tilbud du modtager, man kan godt tillade sig at afvise dem eller vente på et bedre tilbud.
Så hvis du er selvstændig og ikke har den store interesse indenfor økonomi, udover at det skal gå din virksomhed godt, så kan Agera være et godt redskab for dig, så du kan koncentrere dig om at drive din forretning mens du lader fagfolkene klarer det ”kedelige”. Husk på, at en forkert beslutning kan koste dit firma bøder eller ligefrem lukning, hvis man ikke har styr på alt ind til de offentlige instanser (SKAT mv.) og dette vil din kommende revisor, være behjælpelig med.
22.43 | 0 kommentarer | Læs mere

Virksomhedens bogføring

Som selvstændig erhvervsdrivende skal man have det administrative overblik når det kommer til bogføring af virksomhedens bilag. Hvis man selv tager udfordringen op og vil bogføre selv, skal man være klar over hvilke love og regler der gælder i denne sammenhæng. Det første man skal være opmærksom på, er at man selvfølgelig skal følge den gældende lovgivning, her hentyder jeg først og fremmest til bogføringsloven.

Et af de vigtigste punkter i bogføringsloven, er at man skal opbevare sine bilag i 5 år efter endt regnskabsperiode. I denne periode kan myndighederne herunder SKAT, spørge indtil bestemte bilag eller transaktioner der er sket i virskomheden. Står man i en situation hvor man ikke har bilag pga. fugt, brand mv. har SKAT sin gode ret til at nægte fradrag for den gældende omkostning. Hvis man ikke selv kan overskue at være up-to-date med alle de forskellige love, regler og domme kan man vælge at få en ekstern bogholder til at lave arbejdet for en.

Virksomhedens bogføring

Hvor finder man så lige sådan en henne? Det første mange vil gøre er at lave en simpel søgning på Google. Denne metode virker oftest som den mest simple, men giver også den støsrte mulighed for at begå en kæmpe fejl. Hvis man gerne vil have et tilbud på en specifik opgave, kan det være en god idé at anvende en side som Agera.dk. Siden giver dig mulighed for at skrive din opgave ind, for derefter at modtage uforpligtende tilbud fra flere forskellige firmaer. Herefter kan man vælge og vrage mellem dem.
09.24 | 0 kommentarer | Læs mere

Fravalg af revision

Indsendelse af årsrapport
Fravalg af revision
Alle virksomheder der er omfattet at regnskabsklasse B, C eller D skal indsende deres godkendte årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Fristen for indsendelse af årsrapporten for regnskabsklasserne B og C, er 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Dvs. hvis regnskabsåret slutter 31/12 skal E og S senest have modtaget årsrapporten 30/5 osv. Fristen for regnskabsklasse D virksomheder er kun på 4 måneder efter regnskabsafslutningen.
Så længe selskabet har valgt at få revideret deres regnskab, skal årsrapporten revideres af en godkendt revisor. Det er vigtigt at man overholder fristen for indsendelse, og her vil det sige modtagelsesdatoen. Hvis datoen ikke overholdes vil der blive udstedt et bødeforlæg samt en påmindelse om at regnskabet skal være indsendt hurtigst muligt. Sker dette ikke vil Erhvervsstyrelsen sætte selskabet under tvangsopløsning. Hvis selskabet stadig ønsker at offentliggøre en årsrapport, kan dette ske ved at ansøge om en genoptagelse af selskabets årsrapport. Dette giver yderligere udgifter i form af revisorhonorar, da revisor skal stå inde for selskabets værdier, selvom regnskabet måske for længst burde være indsendt.
Fravalg
De virksomheder der oprindeligt var pålagt at indsende deres reviderede årsrapport til Erhvervsstyrelsen, har siden 2006 har mulighed for at fravælge revisionen. For at fravælge revision af årsrapporten, skal selskabet opfylde nogle krav. Kravene skal være opfyldt i 2 regnskabsår, hvis man ikke lever op til kravene, vil der igen være revisionspligt. Kravene hvor 2 af de 3 krav skal være opfyldt er følgende:
· Balancesummen små max være 1,5 mio.
· Nettoomsætning må max udgøre 3 mio.
· Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på max 12 personer
Hvis det er selskabets første regnskabsår, kan man allerede efter regnskabsafslutningen vælge at fravælge revisionen for det kommende år, hvis der på balancedagen ikke er sket overskridelse på 2 ud af de 3 krav. Virksomhederne kan vælge at frasige sig revisionspligten allerede ved opstarten, men hvis man som tidligere nævnt overstiger nogle af kravene i det første regnskabsår, vil årsrapporten igen være revisionspligtig.
Der er visse selskaber der ikke kan fravælge revisionen, disse selskaber er følgende:
· Erhvervsdrivende fonde
· Holdingselskaber
Holdingselskaber der besidder kapitalandele i andre virksomheder med betydelig indflydelse vil altid have revisionspligt. Betydelig indflydelse betyder at man besidder mere en 20 % af stemmerettighederne i et selskab. Dette betyder også at de flere datterselskaber altid vil blive revideret, da man som revisor skal stå inde for den værdi kapitalandelen er opsat til. Og den eneste måde man kan sikre sig det på, er ved at lave revision af årsrapporten. I forbindelse med fravalg af revisionspligten, skal ledelsen fremlægge forslag om fravalg på selskabets ordinære generalforsamling, Der skal laves ændringer i vedtægterne, så de ikke indeholder bestemmelse om revisionspligt og valg af revisor. Og til sidst skal der oplyses i ledelsespåtegningen til årsrapporten, at man har fravalgt revisionen for det kommende regnskabsår.
08.44 | 0 kommentarer | Læs mere

Valg af revisor

Valg af revisorSom selvstændig kommer man ikke uden om spørgsmålet, om valg af revisor eller anden regnskabskyndig. Det man skal koncentrere sig om i opstartsfasen er at tjene penge, og få sin virksomhed op at køre.

Ved opstart af selvstændig virksomhed er det en god idé at rådføre sig med en kyndig person på dette område, uanset om man starter op i personligt regi eller selskabsform. Dette giver en god sparringspartner i opstartsfasen og i fremtiden, da denne ofte har en del erfaring med opstart af forskellige virksomheder. Revisoren kender måske til den branche man er på vej ind i og hvilke faldgruber der kan være. Derudover kan revisoren hjælpe med at være tilstede, når det skal holdes møde med banken for første gang vedrørende ens  kommende virksomhed. På længere sigt vil revisor også blive en stor del af din dagligdag, da man ofte kan spørge ham/hende og næsten alt mellem himmel og jord.

Din revisor kan også være med til at hjælpe med den daglige administration indenfor bl.a.:
  • Bogføring
  • Moms
  • Lønudarbejdelse
  • Regnskab
  • Selvangivelse
  • Budgetudarbejdelse mv.
De fleste finder deres revisor gennem mund-til-mund metoden, da man oftest kender andre der er selvstændige og har haft god erfaring med deres revisor. Derudover findes der flere muligheder for at finde revisor. En af dem jeg tager op i dag er Agera.dk På denne side kan være bestille tilbud på opgaver fra eksempelvis en revisor. På siden tilmelder man sig, og skriver hvilken opgave det er man har brug for at få udført. Derefter får man svar fra de virksomheder der kunne være interessante i denne sammenhæng. Virksomheden afgiver et tilbud på den pågældende opgave og det er så frit for om man vil acceptere tilbuddet eller ej.08.34 | 0 kommentarer | Læs mere